mask

Żwir budowlany

żwir budowlanyŻwir jest naturalnym kruszywem gruboziarnistym o okruchowej postaci i zaokrąglonym kształcie. Ma bardzo nieregularną średnicę ziaren, która waha się od 1 do 63 mm. Ze względu na tak duże różnice w wymiarach jest sprzedawany we frakcjach o wielkości okruchów:

 • od 1 do 4 mm,
 • od 2 do 8 mm,
 • od 8 do 16 mm,
 • od 2 do 16 mm,
 • od 16 do 31,5 mm,
 • od 16 do 63 mm.

Żwir może być wydobywany z kopalni lub z dna rzek. Mimo tego, że oba rodzaje posiadają mniej lub bardziej zaokrąglone krawędzie, to okruchy pochodzące z kopalni posiadają bardziej ostre brzegi, a te z rzek – gładkie.

Żwir – zastosowanie

Żwir znalazł zastosowanie jako:

 • składnik betonu budowlanego,
 • składnik elementów betonowych,
 • wsad do mas bitumicznych,
 • materiał na podbudowy, nasypy, a także umocnienie gruntu,
 • materiał do produkcji systemów filtracyjnych,
 • materiał dekoracyjny w architekturze ogrodowej.