mask

Utwardzanie terenów pod parkingi i inwestycje

utwardzanie drogiNasza oferta obejmuje utwardzanie terenów pod parkingi i inwestycje. Wykonując tego typu czynność można wykorzystać kruszywa – żwir, tłuczeń lub kamień naturalny.

Nie wykonujemy utwardzania terenów przy użyciu kostki betonowej.

Co warto wiedzieć przed przystąpieniem do utwardzania terenów pod parkingi i inwestycje?

Przed przystąpieniem do tej czynności należy wykonać pełny zakres prac ziemnych oraz odpowiednio ukształtować teren. Trzeba uwzględnić również kierunek odpływu dróg opadowych – nie może być skierowany bezpośrednio w stronę działki sąsiadującej, chyba że właściciel nieruchomości wyraził na to pisemną zgodę.