mask

Utwardzanie terenów pod parkingi i inwestycje

utwardzanie drogi

Zajmujemy się utwardzaniem terenu pod parkingi i inwestycje z wykorzystaniem kruszyw budowlanych – żwiru, tłucznia lub kamieni naturalnych. Dzięki temu prowadzone prace budowlane mogą obywać się bez zakłóceń, nie ma obawy, że przejeżdżające samochody lub maszyny utkną w grząskim gruncie. Wykonujemy również przygotowanie terenu przed jego utwardzaniem poprzez jego wyrównanie i ukształtowanie.

Nie wykonujemy utwardzania terenów przy użyciu kostki betonowej.

 

Co warto wiedzieć przed przystąpieniem do utwardzania terenów pod parking i inwestycje?

Przed przystąpieniem do tej czynności należy wykonać pełny zakres prac ziemnych oraz odpowiednio ukształtować teren. Trzeba uwzględnić również kierunek odpływu dróg opadowych – nie może być skierowany bezpośrednio w stronę działki sąsiadującej, chyba że właściciel nieruchomości wyraził na to pisemną zgodę. Utwardzanie terenów pod parkingi i inwestycje, zwłaszcza z wykorzystaniem kruszywa, może wiązać się z koniecznością zgłoszenia takiego przedsięwzięcia, a nawet uzyskania na niego odpowiedniej zgody.

 

Utwardzenie terenu: aspekty prawne

Budowa parkingów i placów manewrowych poprzez utwardzenie terenu budzi wiele kontrowersji w dziedzinie prawa. Wykorzystanie do tego celu materiałów budowlanych, do których należą beton czy kostka brukowa, ale również kruszywo, sklasyfikowane są jako roboty budowlane i podlega regulacjom prawnym. Pozwolenie na utwardzenie gruntu nie jest wymagane, jeżeli odbywa się na działce budowlanej, są jednak od tego wyjątki. Zgłoszenia wymagają prace prowadzone na obszarze Natura 2000 oraz wpisanym do rejestru zabytków. Przed przystąpieniem do pracy należy również wziąć pod uwagę inne regulacje prawne, takie jak zagospodarowanie przestrzenne na danym terenie, które może określać jaki procent powierzchni działki powinien pozostać niezmieniony.