mask

Farmy wiatrowe: drogi dojazdowe i place manewrowe

droga dojazdowa

Na całym świecie coraz chętniej wybierane są odnawialne źródła energii. Jedną z popularnych form pozyskiwania zielonej energii są farmy wiatrowe. Mogą one powstać w różnych miejscach, nasza firma świadczy usługi związane z przygotowaniem infrastruktury i terenu pod ich budowy. Wykonujemy tymczasowe i stałe drogi dojazdowe do farm wiatrowych oraz parkingi i place manewrowe wokół nich.

 

Drogi tymczasowe i stałe do farm wiatrowych

Każdy projekt farmy wiatrowej różni się w zależności od miejsca jej powstawania. Siatka i rodzaje dróg dojazdowych do farm wiatrowych uzależnione są od wielu czynników, przede wszystkim ukształtowania terenu i wytycznych producentów turbin wiatrowych. To oni określają jakie parametry powinna spełniać nawierzchnia. Warto jednak wiedzieć, że drogi dojazdowe do turbin wiatrowych dzielą się na tymczasowe i stałe. Drogi tymczasowe i stałe wykorzystywane są na etapie budowy, następnie pozostają tylko te drugie, aby umożliwić dojazd do urządzenia serwisantom.

 

Place manewrowe i parkingi do farm wiatrowych

Podczas budowy elektrowni wiatrowych bardziej restrykcyjne wytyczne dotyczą utwardzenia placu manewrowego i parkingów. Jest to spowodowane dbałością o bezpośrednie bezpieczeństwo osób pracujących przy budowie. Wykorzystywane sprzęty muszą mieć stabilne oparcie, aby móc pracować bez komplikacji. Na placach i parkingach składowane są również elementy wiatraków, tylko odpowiednio przygotowane podłoże pozwala na ich właściwe przechowywanie.

 

Jak przygotować drogi i place manewrowych przy budowie farmy wiatrowej?

Do wykonania tej usługi należy wykorzystać kruszywo o odpowiedniej frakcji oraz grubości, zachować prawidłowe proporcje warstw – górnej, nośnej oraz odsączającej, a także uwzględnić odpływ wody opadowej. Posiadamy duże doświadczenie oraz fachową wiedzę w zakresie prawidłowego przygotowania gruntu w miejscu budowy elektrowni wiatrowej. Wykorzystujemy najlepszej jakości oraz bezawaryjny sprzęt, dzięki któremu możemy solidnie ukształtować, utwardzić oraz ustabilizować grunt, co ma kluczowe znaczenie podczas budowy farm wiatrowych.