mask

Farmy wiatrowe

Nasza firma zajmuje się przygotowaniem gruntu pod budowę farm wiatrowych. Wykonujemy wszystkie niezbędne prace ziemne mające na celu wyrównanie terenu oraz jego utwardzenie. Budujemy również drogi dojazdowe oraz tymczasowe, a także parkingi na terenie farm wiatrowych.

 

Zakres usług na farmach wiatrowych:

Zakres usług wykonywanych przez naszą firmę na farmach wiatrowych obejmuje:

  • wzmacnianie placów dźwigowych pomocniczych,
  • budowę placów montażowych,
  • budowę dróg dojazdowych oraz manewrowych,
  • dostawę kruszyw zagęszczających podłoże,
  • stabilizację gruntu przed rozpoczęciem inwestycji.

Wszystkie czynności są wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami prawnymi, a także z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa na placu budowy. Korzystamy ze sprawdzonego i niezawodnego sprzętu, a nasi pracownicy mają odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie w zakresie prac podczas budowy farm wiatrowych.