mask

Kiedy niezbędna jest niwelacja terenu?

Przed każdą inwestycją budowlaną, niezależnie od przeznaczenia budynku, trzeba odpowiednio przygotować teren. Jest to niezwykle istotne, ponieważ od tego może zależeć stabilność i bezpieczeństwo konstrukcji. Właśnie na tym polega niwelacja terenu, jest to przygotowanie gruntu pod budowę, które odbywa się w dwóch etapach. Pierwszym z nich są pomiary geodezyjne, podczas których specjalista sporządza mapę wysokościową poprzez wyznaczenie punktów o różnych wysokościach znajdujących się na wybranej działce. Dzięki temu inwestor wie, jak kształtuje się teren do zagospodarowania. Następnie przechodzi się do prac ziemnych nazywanych poziomowaniem, zależnie od potrzeb teren jest wyrównywany, obniża się go lub wznosi.

Niwelacja terenu niezbędna jest podczas każdej inwestycji budowlanej, bez względu na to, czy planowana jest budowa domu mieszkalnego jedno- lub wielorodzinnego, budynków przemysłowych, użytkowych czy dróg. Wszystkie te budowle powinny powstać na równym terenie, co pozytywnie wpływa na ich stabilność. Podczas innych, mniejszych projektów budowlanych, również konieczna może być niwelacja terenu. Wymagają tego na przykład parkingi, przydomowe ogródki, podjazdy czy place i chodniki przed ułożeniem kostki brukowej.

niwelacja

Czy niwelację terenu można przeprowadzić samodzielnie?

Nie istnieje prawo, które narzucałoby, kto może zajmować się kształtowaniem terenu pod budowy. Na przeszkodzie stoją jednak istotne, często trudne do pokonania utrudnienia. Przede wszystkim już na pierwszym etapie, czyli wyznaczaniu punktów ukształtowania terenu, niezbędna jest nie tylko wiedza i doświadczenie, ale również profesjonalny sprzęt pomiarowy. W następnym etapie wykorzystywane są maszyny, takie jak koparki i ładowarki, konieczne może być również nawiezienie ziemi lub karczowanie roślinności i usuwanie korzeni. Dlatego proces niwelacji terenu warto powierzyć profesjonalnej firmie, która będzie dysponowała odpowiednim sprzętem i przeszkolonymi, doświadczonymi pracownikami. To zdecydowanie usprawni proces i może zaoszczędzić kłopotów.