mask

Jakie są zasady transportu kruszyw?

Kruszywo jest materiałem sypkim, dlatego jego transport bywa kłopotliwy, a jednocześnie jest niezwykle istotny. Stanowi ono bowiem podstawowy materiał wykorzystywany do budowy budynków oraz dróg. Polska jest bogata w zasoby kruszyw, głównie piasku i żwiru, których złoża znajdują się na terenie całego kraju, dzięki temu nie muszą być one transportowane na duże odległości. Pozostałe materiały są jednak pozyskiwane w kopalniach zlokalizowanych w większości na południu, które trzeba dostarczyć na place budowy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu oraz jakości kruszywa opracowano wytyczne dotyczące przewożenia materiałów sypkich.

Transport kruszyw odbywa się na wiele różnych sposobów. Materiały tego rodzaju mogą być przewożone koleją, drogą wodną, a nawet powietrzną. Najczęściej jednak do tego celu wykorzystywana jest droga lądowa i specjalnie przystosowane samochody ciężarowe. Takie rozwiązanie ma wiele zalet, przede wszystkim jest wygodne i łatwe do wykonania, a dodatkowo sieć połączeń drogowych jest na tyle rozbudowana, że umożliwia dotarcie z towarem do każdego miejsca.

Warunki przewożenia kruszywa

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym określa, w jaki sposób prawidłowo powinno odbywać się transportowanie materiałów sypkich. Zgodnie z przepisami ładunek musi więc mieścić się w dopuszczalnej masie ładowności pojazdu, nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę, a więc ciężar kruszyw musi być rozłożony równomiernie. Co ważne, należy zabezpieczyć materiał w taki sposób, aby nie mógł zmienić swojego położenia w trakcie jazdy. Jest to trudne, biorąc pod uwagę specyfikę kruszywa, które pod wpływem zmiany kierunków jazdy może przesypywać się z miejsca na miejsce. W związku z tym kruszywa muszą być umieszczone w szczelnej skrzyni ładunkowej dobranej rozmiarem do ilości przewożonego materiału. Obowiązkowe jest również zabezpieczenie skrzyni przed rozszczelnieniem, tak aby kruszywo nie mogło wysypać się na drogę.

Przestrzeganie określonych zasad gwarantuje bezpieczny transport kruszywa na miejsce docelowe. Ponadto zabezpiecza je również przed wszelkimi zanieczyszczeniami i opadami atmosferycznymi, które mogłyby wpłynąć na jakość przewożonego towaru.