mask

Jakie kruszywa będą niezbędne do budowy domu?

Budownictwo to branża, której podstawą jest kruszywo. Wykorzystuje się je na każdym etapie budowy, jest ono niezbędne podczas realizacji projektów komercyjnych, jak i prywatnych. Obecnie najwięcej surowców, głównie żwiru i piasku, wykorzystuje budownictwo kubaturowe, które obejmuje między innymi budowę domów. To jednak niejedyne rodzaje kruszywa, jakie są potrzebne do realizacji prac. Każdy etap powstawania budynku mieszkalnego wymaga wykorzystania innego rodzaju kruszywa.

Budowa domu rozpoczyna się od przygotowania terenu pod budynek. Już na tym etapie prac wykorzystanie kruszywa może okazać się niezbędne. W tym przypadku najczęściej wykonuje się prace niwelacji terenu i w tym celu wykorzystuje się różne kruszywa. Mogą być to kamienie naturalne takie jak żwir, piasek czy pospółka. W wyrównywaniu i utwardzaniu całej działki dookoła planowanego budynku można też wykorzystywać kruszywo pochodzące z recyklingu, choć jest to praktyka stosowana częściej w budownictwie publicznym.

kruszywa

Jakie kruszywa stosowane są na budowie?

Niezbędnym kruszywem, bez którego nie powstanie żaden budynek, jest piasek i żwir. Te dwa rodzaje kruszywa wchodzą w skład mieszanki betonowej i stanowią aż 70% objętości betonu (około 28% piasku oraz 42% kruszywa grubego), dlatego ich znaczenie jest tak duże. W zależności od jakości kruszywa powstaje różnej jakości beton. Przy wyborze składników mieszanki betonowej należy więc kierować się właściwościami skały, z jakiej powstaje kruszywo. Parametry brane pod uwagę to między innymi wytrzymałość na ścieranie, nasiąkliwość, mrozoodporność i poziom zanieczyszczeń.

W mieszance betonowej ważna jest również wielkość kruszywa. Piaski i żwiry o frakcjach w przedziale 0-16 mm sprawdzą się do przygotowania betonu zwykłego, większe frakcje 0-32 mm, 0-61 mm sprawdzą się natomiast w betonie posadzkowym i fundamentowym. Zalecenia dotyczące wyboru odpowiedniego rodzaju kruszywa dla betonów znajdują się w europejskiej normie PN-EN 206+A2:2021-08.

Kruszywa do wykańczania budynków

Samo postawienie budynku nie eliminuje konieczności wykorzystywania kruszywa. Stosowane są one również przy wykańczaniu wnętrz i zagospodarowaniu terenu wokół domu. W tych przypadkach również najczęściej stosuje się piasek. Jest on składnikiem tynku, do którego dobiera się kruszywo o najdrobniejszym uziarnieniu. W pierwszej fazie tynkowania, do tak zwanej obrzutki stosowane są piaski o średnicy ziaren do 2 mm, druga warstwa tynku, czyli narzut, wymaga wykorzystania piasku o średnicy maksymalnej 1 mm. Najdrobniejszy piasek, o średnicy pojedynczych ziaren do 0,5 mm, stosuje się do gładzi, ostatniej warstwy tynku.

Przy wykańczaniu posesji wokół domu kruszywo również odgrywa ważną rolę. Grubsze produkty sypkie stosowane są do utwardzania powierzchni, wytyczania ścieżek, a nawet pełnią funkcję dekoracyjną. W takich sytuacjach stosowane są żwiry, piaski, ale również otoczaki i grys. Piasek i żwir to również składniki betonu, z którego formowane są kostki brukowe i wykonywane fundamenty pod ogrodzenia.