mask

Jak wydobywa się żwir?

Żwir to jedno z częściej wykorzystywanego kruszywa. Ma zastosowanie głównie w budownictwie, jednak jest chętnie stosowany również jako dekoracja lub do drenaży. Pozyskiwanie żwiru w Polsce jest stosunkowo łatwe, jego złoża występują bowiem na terenie całego kraju, najwięcej na północy. Żwir może być pochodzenia morskiego, rzecznego lub wydobywany z kopalni. Najczęściej spotykany żwir w Polsce pochodzi z dwóch ostatnich źródeł.

Miejsce wydobywania żwiru to tak zwane żwirownie, które należą do kopalni odkrywkowych, podlegają one urzędowi górniczemu i obowiązują je związane z tym prawa. Jest to między innymi konieczność uzyskania koncesji na pozyskiwanie kruszywa.

Sposoby wydobywania żwiru

żwir

Żwirownie mogą wydobywać żwir na sucho lub mokro. Do pozyskiwania pierwszego rodzaju stosowane są urządzenia takie jak koparka podsiębierna, która pracuje na szczycie wykopu i wybiera żwir z jego dna. Kruszywo następnie transportowane jest przez ładowarki na taśmociągi i tworzona jest pryzma, w której jest przechowywane. Żwirownie suche zlokalizowane są w różnych częściach kraju w środku lądu. Czasami żwir pozyskiwany w ten sposób poddawany jest płukaniu, aby uzyskać dobrej jakości produkt o parametrach pozwalających użyć go do wysokiej klasy betonu.

Innym miejscem wydobycia żwiru są żwirownie zlokalizowane nad wodą, rzekami lub jeziorami, które pozyskują kruszywo poprzez pogłębianie lub poszerzanie zbiornika. W tym celu wykorzystuje się koparki linowe i urządzenia zwane refulerami. Koparki mają ograniczone możliwości pozyskiwania kruszywa przez wysięgnik i mogą pracować wyłącznie przy linii brzegowej. Refulery natomiast to pływające pogłębiarki, które zasysają z dnia zbiornika wydobywane kruszywo. Następnie taki żwir lub piasek, który również pozyskuje się w ten sposób, transportowane są na brzeg przez system rur. Po wydobyciu kruszywa na mokro poddawane jest ono odwodnieniu, aby uzyskać sypki i suchy produkt.

W obu przypadkach wydobyte kruszywo można sprzedawać bezpośrednio, jednak dużo powszechniejsze jest uprzednie frakcjowanie, czyli grupowanie żwiru ze względu na wielkość jego ziaren. Pozwala to uzyskać produkt o konkretnej specyfice, który sprawdza się podczas różnych inwestycji i robót.