mask

Jak klasyfikuje się żwir?

Naturalne materiały sypkie są niezbędnymi składnikami wykorzystywanymi na budowach. Jednym z takich materiałów jest żwir, niezwykle popularny podczas wielu przedsięwzięć budowlanych. W zależności od rodzaju zaplanowanej pracy wykorzystuje się różne jego rodzaje, ponieważ żwir dzieli się na kilka kategorii, a każda z nich dobrze sprawdza się w innych warunkach.

Żwir klasyfikowany jest na podstawie frakcji, czyli grubości ziaren. Zastosowanie żwirów jest bardzo szerokie, ponieważ występuje w uziarnieniu drobnym, średnim i grubym. Wyróżnia się żwir o następujących frakcjach:

  • 0-4 mm – do zapraw betonowych i posadzek maszynowych,
  • 0-8 mm – do betonu na stropy, wieńce i nadproża,
  • 0-16 mm – do ław fundamentowych,
  • 2-8 mm – do dekoracji ogrodów, wysypywania ścieżek i rabat kwiatowych,
  • 8-16 mm – do drenaży, utwardzania powierzchni, wysypywania placów, ma również funkcje dekoracyjne,
  • 8-32 mm – do drenaży, dekoracji i utwardzania gruntów,
  • 16-32 mm – do dekoracji, drenaży, melioracji i budowy dróg.

żwir

Rodzaje żwiru do budowy dróg

Żwir jest popularnym kruszywem budowlanym, a szczególne znaczenie ma podczas budowy dróg i autostrad. Kruszywa wykorzystywane w ten sposób muszą spełniać określone normy europejskie, dlatego w tym przypadku stosuje się żwir najwyższej jakości, czysty i o odpowiednim uziarnieniu. Podczas budowy dróg i autostrad żwir wykorzystuje się do masy nawierzchniowej oraz jako podsypkę w celu utwardzenia i drenażu podłoża.

Żwir to naturalne kruszywo pochodzenia mineralnego, które charakteryzuje się wysoką twardością i odpornością na ścieranie. Pozyskiwany jest przede wszystkim ze zbiorników wodnych, takich jak rzeki, jeziora i morza. Istnieją również żwiry pozyskiwane z kopalni, które poddawane są płukaniu, aby uzyskać wysoką jakość i pozbyć się zanieczyszczeń, na przykład substancji pylących, z powierzchni ziaren. Z uwagi na pochodzenie kruszywa, jego ziarna są gładkie i owalne.