mask

Czym transportuje się kruszywa?

Z uwagi na duże zasoby kruszyw w Polsce nie ma konieczności ich importowania na dużą skalę, dlatego przede wszystkim w celu ich transportu wykorzystywana jest droga lądowa. Dzięki odpowiednim samochodom kruszywa bezpiecznie docierają w różne zakątki kraju. Samochody używane do transportu kruszyw są specjalnie przystosowane do tego celu. Charakteryzują się nadwoziem samowyładowczym tylno- lub bocznozsypowym, najczęściej posiadają również wywrotkę. Umożliwia to szybkie wyładowanie towaru.

Poza przewozem samochodowym transport kruszyw odbywa się również na inne, właściwie wszystkie dostępne sposoby. Przewożone są one drogą wodną, na przykład na statkach masowcach lub barkach. Często, zwłaszcza do  transportu dużej ilości kruszywa i na dłuższe odległości, wykorzystywana jest kolej. Niezależnie od wybranego środka komunikacji przewożone kruszywo musi być odpowiednio załadowane i zabezpieczone od góry plandeką, aby nie stwarzało zagrożenia. Szczególną uwagę zwraca się na to podczas transportu statkami, podczas którego towar musi być szczelnie zamknięty w maksymalnie wypełnionych kontenerach.

kruszywa

Jakie są zasady transportu kruszyw?

Transport kruszyw na terenie Polski obywa się głównie drogą lądową i jest regulowany przez odpowiednie przepisy. Określone są one w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. Mowa w nich o zasadach, jakie muszą być spełnione, aby przewóz materiałów sypkich odbywał się bezpiecznie dla towaru, przewoźnika, a także pozostałych uczestników ruchu.

Kruszywa przewożone są w szczelnie zamkniętych skrzyniach ładunkowych. Jest to wymagane przepisami, ponieważ produkty sypkie na skutek ruchów pojazdu lub pędu powietrza zmieniają swoje położenie, co może prowadzić do rozsypywania kruszywa na drodze i stwarzać niebezpieczeństwo dla pozostałych pojazdów. To istotne także w kontekście równomiernego rozłożenia ciężaru, czego również wymagają przepisy. Towar bezwzględnie musi być równomiernie rozłożony na osiach pojazdu i nie może przekraczać ich dopuszczalnej ładowności.