mask

Czym jest kruszywo niekruszone a czym łamane?

Szerokie zastosowanie kruszyw jest wynikiem ich różnorodności. Kruszywa powszechnie stosuje się w budownictwie, jednak znajdują zastosowanie również w ogrodach, drenażach, a nawet wykorzystywane są do tworzenia ozdób. Jest wiele kategorii, w jakie można podzielić kruszywa, począwszy od ich uziarnienia, po pochodzenia, a na sposobie pozyskiwania kończąc. Wyróżnia się kruszywa pochodzenia naturalnego i z recyklingu, drobne i gruboziarniste oraz łamane i niekruszone. Zarówno kruszywa łamane, jak i niekruszone należą do kategorii kruszyw naturalnych, czym więc się różnią?

Kruszywa niekruszone: żwiry i piaski

Kruszywa naturalne, tak jak wskazuje ich nazwa, powszechnie występują na Ziemi, tworząc złoża. Wśród nich wyróżnić można naturalne kruszywa żwirowo-piaskowe, które występują na terenie całego kraju. Są to produkty sypkie pochodzenia lodowcowego lub wodnolodowcowego pozyskiwane w sposób odkrywkowy w tak zwanych piaskowniach lub wydobywane są ze zbiorników wodnych, takich jak rzeki i morza. Ich pochodzenie związane jest z występowaniem wody w różnych postaciach na powierzchni Ziemi, ponieważ powstają one na skutek wymywania przez wodę litych skał. Takie kruszywo charakteryzuje się opływowym kształtem i brakiem ostrych krawędzi. Do grupy naturalnych kruszyw niekruszonych zalicza się piaski, żwiry, pospółkę i otoczaki.

Kruszywa łamane: kliniec i tłuczeń

Kruszywa łamane to również kruszywa mineralne pochodzenia naturalnego. Pozyskiwane są jednak w inny sposób, ponieważ do tego celu wykorzystuje się siłę i specjalistyczne urządzenia. Kruszywa łamane wydobywane są z kopalni poprzez siłową destrukcję litych skał, najczęściej bazaltu, którego złoża licznie występują w województwie dolnośląskim. Cała południowa część Polski bogata jest w zasoby litych skał magmowych, metamorficznych i osadowych, z których pozyskiwane jest kruszywo łamane. Charakteryzuje się ono ostrymi krawędziami i dużą łatwością klinowania, dlatego jest chętnie wykorzystywane w budownictwie drogowym i kolejowym. Do grupy kruszyw łamanych zaliczają się tłucznie, klińce i grysy.