mask

Czym jest frakcja kruszyw?

Kruszywa są niezbędne podczas wielu projektów budowlanych. Wykorzystywane są zarówno do przygotowywania terenu pod budowę, samej budowy, jak również wykańczania budynków, a nawet ozdabiania ich otoczenia. W zależności od rodzaju przedsięwzięcia wybiera się odpowiedni rodzaj kruszywa, główną kategorią, na podstawie której są klasyfikowane to frakcja kruszyw. Inaczej mówiąc frakcja to zbiór ziaren o mieszczącym się w danej skali uziarnieniu, czyli wielkość pojedynczych ziaren.

Frakcja powstaje poprzez przesianie kruszywa przez specjalistyczne sita o odpowiednim rozstawie oczek. Zgodnie z normami PN-B-02480:1986 oraz PN-B-02481:1998 w budownictwie stosuje się następujące frakcje kruszyw: frakcja kamienista, charakteryzująca się średnicą ziaren powyżej 40 mm, frakcja żwirowa, w której średnica ziaren wynosi od 2 mm do 40 mm, frakcja piaskowa ze średnicą ziaren od 0,05 mm do 2 mm, frakcja pyłowa, w której średnica ziaren waha się od 0,002 mm do 0,05 mm oraz najdrobniejsza frakcja iłowa ze średnicą ziaren poniżej 0,002 mm.

Do czego wykorzystywane są poszczególne frakcje kruszyw?

Frakcja to główne kryterium wyboru kruszyw, ponieważ każdy rodzaj posiada inne cechy wykorzystywane w różnych sytuacjach. Do grupy kruszyw drobnych, czyli takich o średnicy poniżej 4 mm, zalicza się piaski, miał oraz drobniejszy żwir. To doskonały rodzaj kruszywa do zapraw murarskich i tynkarskich, wyrównywania podłoża oraz do betonów.

Do betonów używa się również grubszych kruszyw o średnicy między 4, a 63 mm. W tej grupie znajdują się żwiry, kliniec, grys i tłucznie. Zwłaszcza te pierwsze sprawdzają się doskonale w betonach. Razem z drobnym piaskiem, którego funkcją jest wypełnienie przestrzeni między grubszymi ziarnami, tworzą solidne i trwałe mieszanki. Oprócz tego wykorzystywane są podczas prac ziemnych do wyrównywania i utwardzania terenów, jako podsypka pod tory kolejowe oraz do drenaży.

Ostatnią grupę tworzą kruszywa o średnicy powyżej 63 mm, to bardzo grube kruszywo. To przede wszystkim otoczaki i kamienie naturalne, które chętnie wykorzystywane są jako ozdoba ogrodów, skwerów, oczek wodnych. Kruszywo o grubej frakcji sprawdza się również w ogrodowych lub doniczkowych drenażach.