mask

Blog firmy Complex Car Sp. z o.o.

kruszywa

Jakie kruszywa będą niezbędne do budowy domu?

Budownictwo to branża, której podstawą jest kruszywo. Wykorzystuje się je na każdym etapie budowy, jest ono niezbędne podczas realizacji projektów komercyjnych, jak i prywatnych. Obecnie najwięcej surowców, głównie żwiru i piasku, wykorzystuje budownictwo kubaturowe, które obejmuje między innymi budowę domów. To jednak niejedyne rodzaje kruszywa, jakie są potrzebne do realizacji prac. Każdy etap powstawania budynku mieszkalnego wymaga wykorzystania innego rodzaju kruszywa.

Czytaj więcej

Czym jest kruszywo niekruszone a czym łamane?

Szerokie zastosowanie kruszyw jest wynikiem ich różnorodności. Kruszywa powszechnie stosuje się w budownictwie, jednak znajdują zastosowanie również w ogrodach, drenażach, a nawet wykorzystywane są do tworzenia ozdób. Jest wiele kategorii, w jakie można podzielić kruszywa, począwszy od ich uziarnienia, po pochodzenia, a na sposobie pozyskiwania kończąc. Wyróżnia się kruszywa pochodzenia naturalnego i z recyklingu, drobne i gruboziarniste oraz łamane i niekruszone. Zarówno kruszywa łamane, jak i niekruszone należą do kategorii kruszyw naturalnych, czym więc się różnią?

Czytaj więcej

transport kruszywa

Jakie są zasady transportu kruszyw?

Kruszywo jest materiałem sypkim, dlatego jego transport bywa kłopotliwy, a jednocześnie jest niezwykle istotny. Stanowi ono bowiem podstawowy materiał wykorzystywany do budowy budynków oraz dróg. Polska jest bogata w zasoby kruszyw, głównie piasku i żwiru, których złoża znajdują się na terenie całego kraju, dzięki temu nie muszą być one transportowane na duże odległości. Pozostałe materiały są jednak pozyskiwane w kopalniach zlokalizowanych w większości na południu, które trzeba dostarczyć na place budowy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu oraz jakości kruszywa opracowano wytyczne dotyczące przewożenia materiałów sypkich.

Czytaj więcej

kruszywo

Czym jest frakcja kruszyw?

Kruszywa są niezbędne podczas wielu projektów budowlanych. Wykorzystywane są zarówno do przygotowywania terenu pod budowę, samej budowy, jak również wykańczania budynków, a nawet ozdabiania ich otoczenia. W zależności od rodzaju przedsięwzięcia wybiera się odpowiedni rodzaj kruszywa, główną kategorią, na podstawie której są klasyfikowane to frakcja kruszyw. Inaczej mówiąc frakcja to zbiór ziaren o mieszczącym się w danej skali uziarnieniu, czyli wielkość pojedynczych ziaren.

Czytaj więcej

żwir

Jak wydobywa się żwir?

Żwir to jedno z częściej wykorzystywanego kruszywa. Ma zastosowanie głównie w budownictwie, jednak jest chętnie stosowany również jako dekoracja lub do drenaży. Pozyskiwanie żwiru w Polsce jest stosunkowo łatwe, jego złoża występują bowiem na terenie całego kraju, najwięcej na północy. Żwir może być pochodzenia morskiego, rzecznego lub wydobywany z kopalni. Najczęściej spotykany żwir w Polsce pochodzi z dwóch ostatnich źródeł.

Czytaj więcej

żwir

Jak klasyfikuje się żwir?

Naturalne materiały sypkie są niezbędnymi składnikami wykorzystywanymi na budowach. Jednym z takich materiałów jest żwir, niezwykle popularny podczas wielu przedsięwzięć budowlanych. W zależności od rodzaju zaplanowanej pracy wykorzystuje się różne jego rodzaje, ponieważ żwir dzieli się na kilka kategorii, a każda z nich dobrze sprawdza się w innych warunkach.

Czytaj więcej

kruszywa budowlane

Jak klasyfikuje się kruszywa?

W budownictwie powszechnie wykorzystywane są różnego rodzaju kruszywa. W zależności od posiadanych przez nie właściwości fizycznych przydają się w określonych pracach. Na przykład do tynków wykorzystywane są kruszywa drobne, z kolei przy budowie dróg używa się gruboziarnistego tłucznia. Uziarnienie to jedna z kategorii, w jakiej można zaklasyfikować kruszywo. Wyróżnia się podział na kruszywo drobne, którego pojedyncze ziarna osiągają średnicę do 4 milimetrów, grube, o średnicy między 4, a 63 milimetrami, oraz bardzo grube, których ziarna charakteryzują się średnicą ponad 63 milimetrów.

Czytaj więcej

kruszywo

Jakie kruszywo wybrać do gładzi?

Gładź szpachlowa jest popularnym rozwiązaniem stosowanym podczas remontów i wykańczania pomieszczeń. Jej umiejętne zastosowanie pozwala osiągnąć efekt eleganckich, gładkich powierzchni ścian i sufitów. 

Czytaj więcej

Piasek płukany

Czym jest piasek płukany?

Nie ma budownictwa bez wykorzystania kruszyw, a jednym z najpopularniejszych jego rodzajów jest piasek. Same piaski również dzielą się na rodzaje, można je kategoryzować ze względu na ich parametry fizyczne. Jednym z popularnych wariantów jest piasek płukany.

Czytaj więcej

niwelacja

Kiedy niezbędna jest niwelacja terenu?

Przed każdą inwestycją budowlaną, niezależnie od przeznaczenia budynku, trzeba odpowiednio przygotować teren. Jest to niezwykle istotne, ponieważ od tego może zależeć stabilność i bezpieczeństwo konstrukcji. Właśnie na tym polega niwelacja terenu, jest to przygotowanie gruntu pod budowę, które odbywa się w dwóch etapach. 

Czytaj więcej